Misja

Misją Rotary jest niesienie pomocy innym, umożliwianie rozwoju ogólno-światowego porozumienia, dobrej woli, pokoju poprzez poprawę stanu życia i zdrowia, wspieranie edukacji i promowanie uczciwości i zasad moralnych

Organizacja

Rotary jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów, której celem jest uczynienie świata lepszym poprzez świadczenie pomocy humanitarnej, promowanie wysokich standardów etycznych w prowadzeniu działalności zawodowej i w ramach zawodów oraz pomoc w budowaniu dobrej woli i pokoju na świecie. Naszym podstawowym celem jest „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”

Historia

Rotary Club Poznań-Puszczykowo jako stowarzyszenie zostało oficjalnie założone 20 sierpnia 2002 roku. Organizacja posiada status prawny organizacji pożytku publicznego i uprawnione jest do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.


Miejsce spotkań
Restauracja MORENA w Mosinie
ul. Konopnickiej 1 A
62 – 050 MOSINA.

"Alteri vivas oportet,
si vis tibi vivere"

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Nieustająco czerpiemy inspirację do pracy społecznej z tej złotej myśli Seneki. Działając w organizacji Rotary International, służymy idei promowania zachowań
etycznych w biznesie dla naszego wspólnego dobra oraz uczciwości i przejrzystości życia gospodarczego. Jako Rotarianinie od początku naszej działalności promujemy również ideę służby ponad własnymi interesami („Service Above Self”) tak potrzebnej w dzisiejszej Polsce.